Materijali za XIV Sjednicu SO Pljevlja

Zapisnik sa XIII sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Odgovori na odbornička pitanja

Predlog Odluke o jednokratnoj finansijskoj pomoći ženama sa evidencije Zavoda za zapošljavanje – Biro rada Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Grijanje“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja

Predlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise

Izvještaj o radu Predsjednika Opštine Pljevlja i radu organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2023. godinu

Izvještaj sa radnih tijela

Pozivi za radna tijela

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna opšta i posebna parkirališta DOO „Čistoća“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora D.O.O. „Centar za sport i rekreaciju“ Pljevlja

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU Narodna Biblioteka „Stevan Samardžić“ Pljevlja za 2024. godinu

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim pomoćima

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Predlog Odluke o prihvatanju Inicijative za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje sa gradom Užice, Republika Srbije

Predlog Programa podizanja spomen-obilježja u opštini Pljevlja za 2024. godinu