Ministarstvo kulture: Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja

Ministarstvo kulture Crne Gore, u skladu sa čl. 68 i čl. 70 st. 1 Zakona o kulturi („Sl.list Crne Gore“, br. 49/08, 16/11 i 38/12) objavljuje konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2019. godini.

Ministarstvo kulture će u okviru ovog konkursa sufinansirati proizvode i projekte u skladu sa sljedećim tematskim okvirima:

1. Raznolikost kulturnog izraza
2. Uspostavljanje kulturnog proizvoda iz oblasti modnog dizajna i dizajna tekstila
3. Uspostavljanje ICT proizvoda

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje ili elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net

Prijave se dostavljaju zaključno sa 27.11.2019. godine u 12h, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.

Tekstove konkursa i prijavne formulare možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Raznolikost kulturnog izraza
Uspostavljanje kulturnog proizvoda iz oblasti modnog dizajna i dizajna tekstila
Uspostavljanje ICT proizvoda