Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore počinju izvođenje radova na seoskoj infrastrukturi ukupne dužine 90 km

Na osnovu inicijative Opštine Pljevlja, Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 07. jula 2020. godine usvojila je Informaciju o potrebi uspostavljanja poslovno-tehničke saradnje i zaključenja Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji između Ministarstva odbrane i Opštine Pljevlja.

Prijedlogom Ugovora definisani su uslovi kojim se uspostavlja odnos poslovno-tehničke saradnje radi potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta i sticanja radnih iskustava. Izvođač radova kroz poslovno-tehničku saradnju i sprovedene radove vršiće praktičnu obuku pripadnika inžinjerijske jedinice Vojske Crne Gore i njihovo osposobljavanje za buduće zadatke, pružati pomoć i podršku civilnim strukturama i stanovništvu Crne Gore, a sve u skladu sa Zakonom o Vojsci Crne Gore, a sa druge strane Opština Pljevlja će kroz poslovno-tehničku saradnju i realizaciju građevinskih poslova sa Izvođačem radova unaprijediti  postojeću lokalnu saobraćajnu infrastrukturu (renoviranjem postojećih i izgradnjom novih puteva).

Pored već najavljene rekonstrukcije putnog pravca Kosanica – Glibaći – Bobovo u skladu sa projektnom dokumentacijom (zemljani radovi, nasipanje i valjanje), u dužini od oko 22 km, Opština Pljevlja je predložila, a Vlada Crne Gore usvojila predlog da se izvedu i radovi na nasipanju i valjanju sledećih putnih pravaca:

–  Gornje Krupice – Reljin Kamen (granica sa opštinom Bijelo Polje), u dužini od 3 km;
–  Prenćansko brdo – škola u Vaškovu, u dužini od oko 6 km;
–  Prenćansko brdo – Dovolja, u dužini od oko 4 km;
–  Prenćansko brdo – Zagrebac, u dužini od oko 1,5 km;
–  škola u Prenćanima – Gruda, u dužini od oko 3 km;
– škola u Vaškovu – Vodenička Glava – Poljana (granica sa opštinom Mojkovac), u dužini od oko 4 km;
– Suvodanj – Čavanj, u dužini od oko 2,5 km;
– Pandurica – Bare, u dužini od oko 9 km;
– Babića polje – Kotlajići, u dužini od oko 2 km;
– Babića polje – Peruničići, u dužini od 0,7 km;
– Rivine – Crni Vrh (Golubovići), u dužini od oko 1 km;
– Korita – Borisavljevica – Vaškovsko brdo – Luke, u dužini od oko 8 km;
– Gornje Krupice – Rzav – Borova, u dužini od oko 6,5 km;
– Gornje Krupice – Karaula – Tuležine, u dužini od oko 7 km;
– Tuležine – Gradina – Vodno, u dužini od oko 5 km;
– Perotin – Borova, u dužini od oko 4 km;
– Karaula – Barice, u dužini od oko 300 m.

Zajednički interes obje ugovorne strane pored razvoja saobraćajne infrastrukture i pomoći civilnom stanovništvu ogleda se u nizu finansijskih pogodnosti koje se sastoje u tome što Investitor sredstva namijenjena budžetom troši u svrhu izgradnje i rekonstrukcije saobraćajnica, a Izvođač radova angažuje svoju mehanizaciju i radnu snagu s ciljem obuke svojih pripadnika, pri čemu nastaju dobra od opšteg interesa.

Radovi će početi tokom sledeće sedmice i izvođač radova je dužan da radove izvede  prema dobijenoj tehničkoj dokumentaciji (od strane Investitora) ili važećim tehničkim propisima, normativima i standardima koji važe za izvođenje radova, u roku predviđenom dinamičkim planom izvođenja radova. Izvođač radova će u roku od deset dana po prijemu tehničke dokumentacije izraditi Dinamički plan izvođenja radova, dinamiku obezbjeđenja potrebnog materijala i drugih materijalnih sredstava od značaja za izvođenje radova.

Vlada Crne Gore je ovlastila  generala-majora Dragutina Dakića, načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore, da potpiše Ugovor u ime Izvođača radova, dok će u ime Opštine Pljevlja, kao Investitora, potpisati predsjednk Opštine Pljevlja, Igor Golubović.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja