Naredba: Obavljanje sahrana isključivo u užem krugu porodice

U skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa br. 8-501/20-129/279 od 20. marta 2020. godine, koju je sinoć donijelo Ministarstvo zdravlja, predsjednik Opštine Igor Golubović je donio Naredbu kojom se obavljanje sahrana umrlih lica može vršiti  isključivo u užem krugu porodice, kao i da se korišćenje gradske kapele na Ravnima ograničava isključivo u skladu sa ovom Naredbom.

O sporovođenju mjera iz ove Naredbe staraće se preduzeće doo “Komunalne usluge”.

„Pozivamo još jednom građane da se striktno i bez izuzetka pridržavaju svih propisanih mjera jer je to u interesu njih samih, njihovih porodica i cijelog društva“.

Naredbu možete preuzeti ovdje

Kabinet predsjednika