Novi servis – Dnevni boravak za stare otvoren u Pljevljima

Kvalitet života starijih lica u opštini Pljevlja od danas će imati bolje uslove za integraciju ove ranjive kategorije u lokalnu zajednicu.

U prostorijama novog Dnevnog boravka za odrasla i stara lica sa invaliditetom biće omogućen bogatiji društveni život za 13 korisnika servisa, kao i usluge koje uključuju radno-okupacionu terapiju, druženje i razgovor, a sve sa ciljem prevladavanja socijalne izolovanosti, saopštio je minister rada i socijalnog staranja Kemal Purišić koji je zajedno sa predsjednikom Opštine Pljevlja Igorom Golubovićem svečano otvorio prostorije ovog servisa u Pljevljima.

„Ministarstvo je kroz projekat koji realizuje uz podršku UNDP-a, koji ima za cilj da se omogući pružanje kvalitetnih usluga socijalno ugroženim grupama, adaptiralo i opremilo objekat za potrebe Dnevnog boravka za starije. Ukupna investicija vrijedna je 22.608 eura. Usluga će se pružati svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 časova, a koristiće je 13 korisnika, za koliko je shodno propisanim normativima i standardima, Dom starih Pljevlja u martu ove godine dobio licencu“, naveo je ministar Purišić.

Pljevlja su 13-a opština po redu u Crnoj Gori koja se, u saradnji sa Ministarstvom, uključila u realizaciju projekta ove vrste tako što je potpisivanjem Memoranduma o saradnji na pet godina obezbijedila prostor za funkcionisanje Dnevnog boravka.

„Napomenuo bih da rukovodstvo lokalne uprave pokazuje veliki stepen senzibiliteta prema svim ranjivim kategorijama naše zajednice, kako kroz finansijsku podršku koja je u prethodnom periodu iznosila oko pola miliona eura na godišnjem nivou, tako i kroz  podršku i stvaranje uslova za njihov lakši život i otklanjanje barijera koje im otežavaju svakodnevicu“, istakao je predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović nakon otvaranja prostorija Centra.

On je podsjetio na više servisa koje Opština Pljevlja već niz godina uspješno finansira i realizuje, a ovaj servis, kako je naglasio, biće još jedna potvrda dobre i kvalitetne saradnje između Opštine Pljevlja i Vlade Crne Gore, odnosno Ministarstva rada i socijalnog staranja.

„Jedan od servisa Opštine Pljevlja jei Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koji je počeo sa radom 2011. godine i prvi je ovakav projekat u Crnoj Gori. Napomenuću da u našem gradu već 15 godina uspješno funkcioniše i servis“Njega starih lica”, gdje se o 80 lica starijih od 65 godina stara 12 gerontodomaćica koje finansira Opština Pljevlja. Pomenuo bih i servis kojim Opština Pljevlja u saradnji sa Crvenim krstom obezbjeđuje pomoć u namirnicama za lica koja borave u skloništu za beskućnike koji je 2010. godine bio prvi oblik ovakvog prihvatilišta u Crnoj Gori. Veoma važan oblik institucionalne zaštite u Pljevljima je i novootvoreni Dom starihkoji od 2018. godine uspješno funkcionišeu našem gradu, čiji je kapacitet do danas kompletno popunjen“, podsjetio je prvi čovjek Pljevalja.

Golubović je zaključio izlaganje sa uvjerenjem u dalju dobru saradnju Opštine i Ministarstva, sa zajedničkim krajnjim ciljem – prilagođavanja statusa i uslova života socijalno ranjivih kategodija društva prema standardnima zemalja Evropske Unije.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja