Oбавјештење – Мјесна заједница Бољанићи

Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице `БОЉНИЋИ да ће се Збор грађана на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe одржати:

07. 12. 2023. године у  четвртак  у 11:00 часова  у Основној школи „Јакуб Кубур“ у Бољанићима

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

Предсједник Савјета МЗ Бољанићи   

Миомир Котлаја