Обавјештење Мјесне заједнице – 23.09.2023. године

Обавјештавају се грађани мјеснe заједницe Бобово да ће се збор грађана, на којем ће бити извршен избор органа мјесне заједнице одржати 23.09.2023.г. у суботу  у 11ч  у Основној школи „Живко Џувер“ у Јеловом пању-МЗ БОБОВО са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

  Предсједник Савјета

               МЗ Бобово

       Димитрије Јеловац