OBAVJEŠTENJE: OBRASCE ZA PELET PREDATI NAJKASNIJE DO 09. JUNA

Obavještavaju se građani koji su preuzeli prijavu za nabavku peleta po subvencioniranim cijenama za grejnu 2021/2022 godinu, da popunjene obrasce mogu predati NAJKASNIJE do srijede, 09. juna. U suprotnom, neće moći ostvariti pravo na subvenciju.

Sekretarijat za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj i vode