Obavještenje: Prijavljivanje za pelet po subvencioniranim cijenama počinje u utorak!

Opština Pljevlja – Sekretarijat za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode informišu građane da zbog rizika uslovljenog trenutnom epidemiološkom situacijom u gradu neće biti primjenjivan dosadašnji način prijavljivanja korisnika subencija za pelet, već će se koristiti spisak od prošle godine.

Građani će imati obavezu da verifikuju prošlogodišnju prijavu isključivo telefonskim putem, na broj 069/170-710 , a tom prilikom će za potrebe Opštine Pljevlja odgovoriti  na pitanja iz ankete koja se odnosi na efekte korišćenja peleta kao energenta u opštini Pljevlja za petogodišnji period.

Kako je navedeno u Sekretarijatu za stambeno – komunalne poslove, saobraćaj i vode obaveza novih korisnika biće takođe prijavljivanje telefonskim putem, nakon čega će Komisija obići domaćinsva i utvrditi ispunjavaju li uslove za korišćenje subvencije.

Prijavljivanje korisnika počeće od utorka, 18. avgusta 2020. godine i trajaće do 01. septembra 2020. godine, a korisnici će se prijavljivati svakim radnim danom u intervalu od 08.00-10.00 i od 11.00-14.30 časova.

Apelujemo na korisnike da, radi efikasnosti, unaprijed pripreme odgovore na anketu, koja je data na uvid u prilogu obavještenja.

Ukoliko se korisnici sa prošlogodišnjeg spiska telefonski ne prijave, smatraće se da nisu zaintresovani za korišćenje subvencija.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja