ОБАВЈЕШТЕЊЕ за мјештане МЗ Гуке – петак 13.10.2023.г.19ч

      Обавјештавају се грађани Мјеснe заједнице ГУКЕ, да ће се Збор грађана, на којeм ће бити извршен избор органа мјеснe заједницe, одржати:

13.10.2023. у пeтак  у 19ч  у просторијама Основне школе „Салко Аљковић“- подручне установе Гуке, МЗ Гуке

са следећим дневним редом :

1. Предлагање кандидата и избор чланова Комисије за избор

2. Доношење одлуке о броју чланова Савјета МЗ

3. Предлагање кандидата и избор чланова Савјета МЗ

4. Предлагање кандидата и избор чланова Надзорног одбора МЗ

                                                      Предсједник Савјета

                                                      МЗ Гуке

                                                      Дејан Јојовић,с.р.