ОД 1. АВГУСТА ПОЧИЊЕ ПРИЈАВА ЗА НАБАВКУ ПЕЛЕТА

Обавјештавају се заинтересовани грађани Пљеваља да  1. августа 2023. године  почиње пријављивање за набавку пелета по субвенционисаним цијенама коју је обезбиједила Општина Пљевља.

Општина ће и ове године, у циљу унапријеђења животне средине и смањења загађења ваздуха, омогућити грађанима и грађанкама набавку до 2.010 тона пелета по пећи кроз субвенцију од 50%.

Преузимање обрасца за пријављивање ће се вршити у просторијама Општине Пљевља, на шалтеру Грађанског бироа (лијево), у периоду од 11.00-13.00 часова, од 1. до 15. августа 2023. године, а попуњена пријава може се предати радним данима, у наведеном термину и року.

Стручна Комисија ће, као и претходних година, вршити обилазак нових корисника и провјеру навода из пријаве.

Документација неопходна за пријаву:

-комплетно попуњен пријавни образац;

-копија личне карте власника објекта или овлашћеног лица у предузећу;

-доказ о измиреном порезу на објекат који се грије, закључно са 2022. годином.

*Информишемо заинтересоване грађане да прошлогодишњи спискови пријављивања и редни бројеви не важе.*

Општина Пљевља  је покренула  отворени поступак јавне набавке пелета за гријање. Отварање понуда је 25. августа 2023. године након чега је планиран почетак испоруке пелета о чему ће грађани бити накнадно обавијештени.