Odbor za evropske integracije Skupštine Crne Gore u posjeti Pljevljima

Delegacija Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore posjetila je u petak 18.oktobra opštinu Pljevlja, gdje se susrela sa sa predstavnicima lokalne samouprave i nevladinih organizacija, a obišla je i Termoelektranu „Pljevlja.

Cilj posjete je bio razgovor o zagađenju vazduha u ovoj opštini i doprinosa Termoelektrane tom ekološkom problemu. Obišli su lokaciju Maljevac, upoznali se sa trenutnim sistemom odlaganja pepela i šljake, ali i razgovarali o ekološkim rješenjima problema odlaganja otpada.

Predsjednik opštine Igor Golubovići upoznao je delegaciju sa ključnim izazovima i projektima lokalne uprave u oblasti zaštite životne sredine.

Osim o ekološkoj sanaciji termoelektrane i Rudnika uglja, predsjednik Golubović govorio je i o mjerama energetske efikasnosti za javne zgrade na teritoriji opštine i projektu toplifikacije grada, ali i o problemima u snabdijevanju vodom za piće i upravljanju otpadnim vodama i kanalizacionom mrežom.

“Problem zagađenja u opštini Pljevlja je kompleksan, ali se grad zbog svog bogatstva šumskim resursima i obradivom površinom mora vidjeti i kao potencijal za razvoj, a ne samo kao sinonim za zagađenje”- istakao je predsjednik Golubović.

Delegaciju skupštinskog Odbora za evropske integracije činili su poslanici Slaven Radunović-predsjednik Odbora, kao i članovi Daliborka Pejović i Momčilo Martinović, dok su predstavnici Opštine Pljevlja pored predsjednika Igora Golubovića bili Zoran Radošević-Glavni administrator, Nermina Bašić-menadžerka, Vesna Ostojić-sardnica u Sekretarijatu za stambeno komunalne poslove i Maja Rondović-šefica Kabineta predsjednika.

Kabinet predsjednika