Odlaže se javna rasprava

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost

Odlaže se javna tribina o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za asfalt, na djelovima katastarskih parcela br. 4358 i 5108 KO Pljevlja, Opština Pljevlja, koja je bila planirana da se održi u prostorijama Event centra „Taša“, Magistralni put M8, u blizini istoimenog restorana „Taša“, Opština Pljevlja, dana 19.02.2021.godine, sa početkom u 11 časova, obzirom da je korinator za izradu navedenog Elaborata pozitivan na COVID – 19, a po Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, broj 75/18), na javnoj tribini mora da učestvuje lice koje je koordiniralo izradom elaborata.

Original dokument možete preuzeti OVDJE.

IZVOR: AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE