Oдлуке 6. Сједнице Скупштине општине Пљевља

Одлука о Буџету општине Пљевља за 2023. године

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Гријање“ Пљевља

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјени и допуни Статута Јавне установе Центар за културу – Пљевља

Одлука о недавању сагласности на Одлуку о избору директорице ЈУ „Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју и лица са инвалидитетом“ Пљевља

Одлука о установљавању стварне слиужбености у корист Д.О.О. „Црногорски електродистрибутивни систем“ Подгорица на дијелу катастарске парцеле број 19 КО Змајевац и дијелу катастарске парцеле број 2050 КО Катун, ради изградње кабловског вода и оптичког кабла

Одлука о продаји непокретности – урбанистичке парцеле бр. 204 у оквиру ДУП-а „Долови III“ – Измјене и допуне

Одлука о давању сагласности на Статут друштва са ограниченом одговорношћу „Комуналне услуге“ Пљевља