Одлуке са 10. сједнице СО Пљевља

Одлука о измјени Одлуке о општинској награди „20. новембар“

Одлука о измјени Одлуке о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности за потребе прикључења локалног пута на магистрални пут Пљевља – Пријепоље

Одлука о давању сагласности на Одлуку о измјенама и допунама Статута Друштва са ограниченом одговорношћу „Локални путеви“

Одлука о разрјешењу и именовању члана Одбора за финансије, економију и развој

Одлука о разрјешењу и именовању члана Одбора за међуопштинску и међународну сарадњу

Одлука о додјели награде „Драгана Лонцовић“

Одлука о измјенама и допунама Одлуке o Jавним паркиралиштима и гаражама на територији општине Пљевља

Одлука о усвајању стратегије за смањење ризика од катастрофа са Акционим планом за спровођење стратегије за период 2023. – 2026. година

Одлука о Измјени одлуке о буџету општине Пљевља за 2023. годину

Одлука о давању сагласности на Одлуку Одбора директора Друштва са ограниченом одговорношћу „Локални путеви“ Пљевља о продаји половних моторних возила и машина

Рјешење о именовању члана Савјета ЈУ Народна библиотека „Стеван Самарџић“ Пљевља

Одлука о разрјешењу и именовању чланова Савјета за заштиту животне средине

Закључак