Odluke sa XVIII Sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta
Odluka o davanju na korišćenje poslovnog prostora Državnom arhivu Crne Gore
Odluka o prodaji nepokretnosti (Motel „Vodice“ sa pripadajućim zemljištem i zgrada stare vodenice)
Odluka o lokalnim komunalnim taksama Opštine Pljevlja
Odluka o prirezu na dohodak fizičkih lica Opštine Pljevlja
Odluka o održavanju čistoće na teritoriji Opštine Pljevlja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji Opštine Pljevlja
Elaborat za opšta i posebna parkirališta putničkih motornih vozila u prvoj zoni grada Pljevalja
Odluka o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna, opšta i posebna parkirališta
Odluka o komunalnom redu
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno građenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti sa invaliditetom na području opštine Pljevlja
Program uređenja prostora za 2020. godinu
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod“ Pljevlja
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke cijena usluga vozila i mašina DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja
Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2020. godinu
Odluka o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kuturu Pljevlja
Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora D.O:O. „Komunalne usluge“ Pljevlja
Zaključak
Zaključak – Izvještaj o radu Predsjednika opštine Pljevlja
Odluku o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  Statuta Turističke organizacije Pljevlja
Odluka o prodaji nepokretnosti – urbanističke parcele br.36 u okviru DUP-a „Gorijevac“
Odluka o prodaji nepokretnosti (urbanističkih parcela br.47 u okviru DUP-a „Potrlica“- Izmjene i dopune, br. 151, 152, 154, 294, 297, 298 i 299 u okviru DUP-a „Dolovi III“- Izmjene i dopune)
Odluku o prihvatanju Mjera Opštine Pljevlja u cilju umanjenja negativnih ekonomskih posledica po građane i privredu izazvanih epidemijom zarazne bolesti Covid 19
Odluku o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja
Službeni list Crne Gore – opštinski propisi – Dostava Odluka Skupštine opštine Pljevlja na objavljivanje