Odluke sa XXXI Sjednice Skupštine opštine Pljevlja

Zaključak – Izvršenje Budžeta Opštine Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izboru izvršnog direktora D.O.O. „Komunalne usluge“ Pljevlja

Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavičajni muzej Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zaradama lokalnih službenika i namještenika u Opštini Pljevlja

Odluka o davanju na upravljanje i korišćenje pokretnih stvari svojina Opštine Pljevlja Društvu sa ograničenom odgovornošću “Lokalni putevi” Pljevlja

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o jednokratnim socijalnim pomoćima

Odluka o subvenciji troškova prevoza u prigradskom saobraćaju na teritoriji Opštine Pljevlja, za ranjive društvene kategorije- učenici, penzioneri

Zaključak – Lokalni plan životne sredine opštine Pljevlja 2022 – 2026

Odluka o prodaji nepokretnosti – urbanističke parcele br.14.2 u okviru DUP-a „Stražica“-Izmjene i dopune

Odluka o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava za podršku rješavanju stambenog pitanja mladih porodica sa teritorije opštine Pljevlja

Odluka o preuzimanju obaveze plaćanja troškova utrošene električne energije za pumpna postrojenja sa kojima upravlja D.O.O. Vodovod Pljevlja

Odluku o kriterijumima za kategorizaciju, način obilježavanja i razvrstavanja opštinskih puteva na tetirtoriji opštine Pljevlja

Odluka o lokalnim objektima od opšteg interesa

Odluka o izmjeni Odluke o Budžetu Opštine Pljevlja za 2022. godinu