Održan sastanak na temu jačanja partnerstva policije sa građanima

U organizaciji Uprave policije, u utorak, 12. novembra 2019. godine u Sali Skupštine opštine Pljevlja održan je sastanak na temu jačanja partnerstva policije sa građanima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici lokalne uprave na čelu sa potpredsjednikom Opštine Pljevlja Mervanom Avdovićem, predstavnici Uprave policije, Centra bezbjednosti Pljevlja, osnovnih škola i lokalnih medija.

Organizatori su prezentovali modalitete jačanja povjerenja u rad policije, kojim Uprava policije planira da ojača partnerstvo sa građanima, sa naglaskom da je dobra saradnja građana i bezbjednosnog sektora ključna za rješavanje problema u okviru lokalnih zajednica.

Potpredsjednik opštine Mervan Avdović je ukazao na dobru saradnju policije sa lokalnom upravom u Pljevljima.

“Opština Pljevlja je uvijek izlazila u susret svakoj inicijativi koja je dolazila od strane MUP-a ili policije tako da nema razloga da se ta dobra saradnja ne nastavi na dobrobit svih građana”, istakao je Avdović.

Na sastanku su donijeti sledeći zaključci: građani i policija moraju raditi zajedno kako bi se stvorili što bolji uslovi za rad i suživot stanovništva; Uprava policije uradiće analizu problema svake sredine pojedinačno kako bi postojeći problemi u nadležnosti policije bili lakše rješivi; potrebno je u narednom periodu bezbjednosno osigurati područja oko svih škola, u skladu sa kapacitetima i resursima sa kojima raspolaže policija; potrebno je pokriti kompletna poručja gradova tako što će službenici obezbijediti građanima kontakt brojeve telefona i saobraćajne i interventne jedinice; u budućnosti će biti organizovana predavanja u svim školama u Crnoj Gori po pitanju bezbjednosti.

U debati su, pored načelnika pljevaljskog Centra bezbjednosti Dragana Slavulja, načelnice Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici Tamare Pavićević, predstavnika Uprave policije Gorana Jokića i komandira stanice policije Milana Jovića, aktivno učešće uzeli i ostali predstavnici lokalne uprave, medija i osnovnih škola.

Kabinet predsjednika