Održan sastanak Radnog tima za praćenje migrantske krize

U Opštini Pljevlja održan je sastanak Radnog tima za praćenje migrantske krize u proširenom sastavu. Pored članova radnog tima kojeg sačinjavaju predstavnici svih relevantnih institucija u našem gradu, sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarastva unutrašnjih poslova, Miroslav Zeković – vd generalnog direktora direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance sa saradnicima, Dušica Živković – predstavnica IOM za Crnu Goru kao i predstavnik UNHCR-a za Crnu Goru Saša Čađenović.


U uvodnom dijelu sastanka predsjednik Opštine Pljevlja istakao je značaj teme za našu opštinu kao i posvećenost lokalne uprave i svih relevantnih institucija u našem gradu u rješavanju izazova koje sa sobom donosi migrantska kriza. Ukazao je na veoma važnu činjenicu postojanja Radnog tima za praćenje migrantske krize, koji je i primjer dobre prakse kako na lokalnom tako i na državnom nivou.


Radni tim je zadužen za koordinisane aktivnosti zasnovane na partnerskom odnosu radi smanjenja i zaustavljanja nezakonitog prolaska migranata duž granica, sprječavanje krijumčarenja ljudi i jačanje bezbjednosti svih naših građana, kroz razmjene informacija i stalno praćenje situacije u oblastima socijalne i zdravstvene zaštite, kao i bezbjednosne situacije.
U radnom dijelu sastanka članovi radnog tima razgovarali su o kretanju migranata i izbjeglica kroz našu opštinu kao i o pronalaženju rješenja u slučaju njhovog većeg dolaska.
Na sastanku je istaknuto da je u prvih osam mjeseci 2021. godine, posebno u periodu popuštanja epidemioloških mjera koje su uvedene zbog Kovid-19 virusa registrovano povećano prisustvo migranata i izbjeglica u našoj opštini na putu prema BiH i zemljama Evropske Unije. Prema podacima predstavnika Centra bezbjednosti, kada je riječ o stanju javnog reda i mira i opšteg kriminaliteta, od januara do septembra 2021. godine nije bilo registrovano izvršenje niti jednog krivičnog dijela za koje se gonjenje preuzima po službenoj dužnosti od strane stranog državljanina konkretrno migranta, takođe nije bilo ni registrovano izvršenje prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu imiru.


Zajednički stav sa sastanka je da bez pomoći državnih institucija, kao i međunarodnih organizacija koje se bave problematikom migracija i koje imaju misiju u Crnoj Gori, Opština Pljevlja ne može sa svojim kapacitetima rješavati probleme koje sa sobom donose migrantska kretanja. Neophodno je, kako je zakljčeno, povezivanje svih zainteresovanih strana koje bi mogle ponuditi rješenja za probleme migranata.


U planovima na državnom i lokalnom nivou neophodno je iskazati potrebe Opštine Pljevlja, posebno u slučajevima masovnijeg priliva migranta.


Kabinet predsjednika Opštine Pljevlj
a