Održana Skupština MOSI – domaćin igara Nova Varoš

U Novoj Varoši je 29. decembra 2021. godine održana Sjednica Stalnog Komiteta i Sjednica Skupštine MOSI, kojoj je prisustvovao i predstavnik opštine Pljevlja.

Na Skupštini su verifikovani mandati članovima Stalnog Komiteta MOSI i potvrđena je Odluka sa Skupštine održane 2019. godine u Sokolcu, da organizator MOSI u 2022. godini bude Nova Varoš.

Izabran je i zamjenik predsjednika Stalnog Komiteta, Ana Bulatović iz Kolašina i zamjenik predsjednika Skupštine MOSI Milan Đukić iz Kolašina, koja po Pravilniku o organizaciji MOSI pripada narednom domaćinu.

Prisutne članove Skupštine MOSI su pozdravili predsjednik opštine Nova Varoš Radosav Vasiljević i zamjenik predsjednika Skupštine Radomir Bato Matović.

Nakon manifestacije u Novoj Varoši domaćin MOSI igara će 2023. godine biti Kolašin, a 2024. godine Užice, sve u skladu sa epidemiološkom situacijom.