Opština Pljevlja i za narednu grejnu sezonu obezbjeđuje pelet po subvencioniranim cijenama

Opština Pljevlja raspisala je otvoreni postupak javne nabavke peleta za grijanje, ukupne vrijednosti, 247.933,88 eura bez PDV-a. U postupku javne nabavke koji traje do 27 maja, izabraće se ekonomski najpovoljnija ponuda primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma odnosa cijene i kvaliteta.

U cilju unaprijeđivanja i zaštite životne sredine i smanjenja zagađenja vazduha, kao jednu od mjera, Opština Pljevlja od grejne sezone 2015/16 realizuje nabavku ekološki prihvatljivog energenta za pljevaljska domaćinstva. Kroz ovaj program omogućava se nabavka do 2,1 tone peleta kroz subvenciju od 50 % za svaku godinu.

Upješnost ovog programa se ogleda u činjenici da se broj individualnih ložišta za grijanje koje koriste pelet kao energent u Pljevljima gotovo utrostručio za poslednjih nekoliko godina, sa 280 u prvoj godini subvencija, na 814 u prošloj godini.

Opština Pljevlja je tokom poslednje grejne sezone subvencionisala nabavku 1.706,5 tona peleta, što je za preko 1.100 tona više u odnosu na 2015. godinu.

Analizirajuću informacije iz upitnika koji su tokom prošle godine popunjali svi građani u postupku prijavljivanja za subvenciju, mogu se i kvantifikovati efekti odnosno benefiti opredjeljivanja javnih sredstava Opštine Pljevlja za stimulisanje građana koji su prešli sa grijanja na ugalj i drvo u individualnim ložištima na pelet.

Radi poređenja sa gradskom kotlarnicom u Skerlićevoj ulici koja je snage oko 6 MWth, Pljevljaci koji koriste subvencije na pelet imaju tri puta veću instalisanu snagu za grijanje i to oko 18 MWth, koju koriste za grijanje preko 83.000 m2 stambenog prostora za razliku od domaćinstava koja se daljinski griju na ugalj čija površina stambenog i poslovnog prostora iznosi oko 35.000 m2.

Pored subvencija za nabavku ekkološki prihvatljivog goriva, Opština Pljevla je Budžetom za 2021. godinu opredjelila i značajna sredstva za smanjenje potrebne energije za grijanje primjenom mjera energetske efikasnosti.

Cjelokupna tenderska dokumentacija u postupku javne nabavke se može pronaći na sajtu Direktorata za politiku javnih nabavki Ministarstva finansija i socijalnog staranja Crne Gore https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/3100.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja