Opština Pljevlja nastavlja sa osnaživanjem lokalnih preduzeća u nabavci 350.000 eura vrijedne mehanizacije

Nabavka mašina i opreme za komunalna preduzeća čiji je osnivač, nova je Budžetska jedinica Opštine Pljevlja kojom je planirano da se tokom 2021. godine, u cilju unaprijeđenja rada i postizanja boljih rezultata, utroši 350.000 eura.

U tom cilju od preduzeća doo „Čistoća“, doo „Lokalni putevi“ i doo „Vodovod“ pribavljeno je mišljenje o potrebi i prioritetima za nabavku mehanizacije i opreme.

Cijeneći stvarne potrebe i iskazane prioritete za nabavku, pripremljena je dokumentacija za raspisivanje javnog poziva za nabavku opreme.

Opština Pljevlja će za doo „Čistoća“ nabaviti utovarivač procijenjene vrijednosti 160.000 eura sa uračunatim PDV-om,  prioritetno potrebnog zbog radova na održavanju deponije Jagnjilo.

Preduzeću doo „Lokalni putevi“ biće nabavljena dva polovna kamiona – kipera starosti oko 10 godina, za čiju nabavku je planirano izdvojiti oko 100.000 eura sa PDV- om. Nabavljena vozila uposliće se u što skorijem roku i koristiti za  radove na sanaciji i održavanju puteva.

U cilju što kvalitetnijeg rada preduzeća DOO “Lokalni putevi” predviđena je i nabavka vozila – takozvanog „putara“ sa produženom kabinom koji će biti korišćen za sitne intervencije preduzeća. Vozilom će se lakše vršiti prevoz radnih grupa od 6 – 7 lica, kao i potrebni materijal i oprema za rad. Za ovakvu vrstu vozila potrebno je izdvojiti oko 35.000,00 eura sa uračunatim PDV-om.

Prema sugestiji i potrebi rukovodstva preduzeća DOO „Vodovod“, odlučeno je da se i ovo preduzeće osnaži za vozilom, tzv. “putarom” vrijednosti 35.000 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo će preduzeću, takođe koristiti za sitne i brze intervencije.

Ovim potezom osnaživanja javnih preduzeća, izvršiće se direktni uticaj da ista što kvalitetnije obavljaju poslove povjerene od strane Osnivača.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja