Opština Pljevlja obilježila Dane evropske baštine 2020.

Povodom Dana evropske baštine (28. septembar – 2. oktobar) Ministarstvo kulture Crne Gore je podržalo  22 projekta, među kojima je projekat Opštine Pljevlja ,,Tamburaška muzika kao dio evropske baštine”.

Snimljen je dokumentarni video, koji se sastoji od nekoliko segmenata – istorijat tamburaške muzike u Pljevljima, sviranje ovog instrumenta kroz generacije – tamburaška muzika kao tradicija, značaj tambure i tamburaške muzike kao nematerijalne kulturne baštine našeg grada i Evrope, kao i kraći koncert Gradskog tamburaškog orkestra Pljevlja.

Video materijal je 2. oktobra prikazan rezidentima Doma za stare u Pljevljima, kao posebno ugroženom dijelu društvene zajednice usled nastale pandemije virusa Kovid-19, sa ciljem da se upoznaju sa istorijatom tamburaške muzike u Pljevljima i da njihov boravak u prostorijama Doma za stare, tog dana, ispuni prefinjeni zvuk pljevaljske tambure.

Video je snimljen u saradnji sa JU “Zavičajni muzej” Pljevlja, a nosioci projekta su Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja i Služba menadžera Opštine Pljevlja.

Namjera je da se snimljeni materijal koristi i ubuduće kao prikaz i promocija značaja tamburaške muzike kao jednog od simbola Pljevalja i dragocjene nematerijalne kulturne baštine ovog dijela Evrope, koju treba sačuvati.

Služba menadžera Opštine Pljevlja