OPŠTINA PLJEVLJA RASPISALA KONKURS ZA DODJELU 16 STUDENTSKIH STIPENDIJA

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja raspisao je Drugi javni konkurs za dodjelu 16 studentskuh stipendija za školsku 2022/2023. godinu.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, a koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja. Uslov za učešće podrazumijeva da je student/kinja prvi put upisao/la semestar studijske godine, da je tokom svih prethodnih godina studija ostvario/la srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9, kao i da je nezaposlen/a.

Konkurs će trajati trideset dana, zaključno sa 17. martom 2023. godine u 15.00 časova.

Opština će stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.

Tekst Konkursa i prijavni obrazac dostupni su na Zvaničnoj stranici Opštine Pljevlja .

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja