OPŠTINA PLJEVLJA UČESTVOVALA NA SAJMU EVROPSKIH PROJEKATA

Opština Pljevlja učestvovala je na Sajmu evropskih projekata, koji je 28. maja organizovala Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom evropskih poslova Crne Gore.

Sajmu, koji je je održan ispred Dvorca Petrovića u Podgorici, a upriličen je kao dio proslave Mjeseca Evrope, prisustvovala je menadžerka Opštine Pljevlja Nataša Marković sa saradnicima. Događaj su zvanično otvorile predsjednica Privredne komore Crne Gore dr Nina Drakić, potpredsjednica Vlade Crne Gore i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović i ambasadorka EU u Crnoj Gori dr Oana Cristina Popa.

Opština Pljevlja je na Sajmu predstavila projekat ,,Pokretanje servisa podrške za mala i srednja preduzeća i podsticanje programa obuke na radnom mjestu“ koji se realizuje u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, kroz grant šemu »Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama Crne Gore«, koji implementira Opština Pljevlja, u partnerstvu sa Asocijacijom za demokratski prosperitet Zid.

Sajam evropskih projekata je bio prilika da se sve zainteresovane strane informišu o projektima koji se trenutno implementiraju i da se predstavi kratka retrospektiva projekata koji su do sada implementirani iz EU fondova na teritoriji Opštine Pljevlja. Osim brošura, flajera i ostalog promotivnog materijala, koji je direktno vezan za projekte, Opština Pljevlja je iskoristila ovu izvanrednu priliku za promovisanje brošura o Opštini Pljevlja, koje je pripremila Turistička organizacija Opštine Pljevlja, u vezi sa turističkom ponudom i kulturno-istorijskim znamenitostima koje treba posjetiti, a velika zainteresovanost je bila za lastavicu koja je zvanični simbol grada, kao i za tradicionalne proizvode od vune, pripremljene u okviru radionica iz aktuelnog projekta WOOL, koji, jedine u Crnoj Gori, implementiraju Opština Pljevlja i Opština Žabljak, u okviru INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020.

Štand naše opštine posjetili su dr Nina Drakić, potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova dr Jovana Marović i ambasadorka EU u Crnoj Gori dr Oana Cristina Popa, kao i ambasadori članica EU, predstavnici ministarstava, univerziteta, nevladinog sektora, medija.

Ovogodišnji događaj okupio je 45 institucija, organizacija i kompanija, koje su na preko 60 štandova predstavile više od 200 projekata koje implementiraju. Sajam evropskih projekata je imao značajan doprinos za vidljivost EU projekata.

                                                         SLUŽBA MENADŽERA OPŠTINE PLJEVLJA