Отворен јавни конкурс за суфинансирање програма спортских организација за 2023. годину

Секретаријат за спорт и младе Општине Пљевља расписује Јавни конкурс за суфинансирање програма спортских организација за 2023. годину чијим је Буџетом  за 2023. годину предвиђено је 380,000.00€

Право учешћа на Конкурсу имају спортске организације које испуњавају сљедеће услове:

  • Да су регистровани на територији  општине  Пљевља, након годину дана од дана оснивања
  • Да се такмиче у дисциплинама у којима је регулисан јединствен систем такмичења у оквиру надлежног националног спортског савеза
  • Да су ускладили рад, организацију и општа акта организације са Законом о спорту Црне Горе.

Пријава на Конкурс доставља се у затвореној коверти на шалтеру Грађанског бироа општине Пљевља, са назнаком „Конкурс за суфинансирање програма спортских организација за 2023. годину“.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Некомплетне и неблаговремене пријаве на Јавни конкурс се неће узети у разматрање.

Све додатне информације могу се добити сваког радног дана од 11.00 до 14.00 часова у канцеларији бр. 33 Секретаријата за спорт и младе у згради општине Пљевља.

Комплетна документација доступна је на линку: https://pljevlja.me/j-a-v-n-i-k-o-n-k-u-r-s-za-sufinansiranje-programa-sportskih-organizacija-za-2023-godinu/