Otvoreno o problemima Roma i Egipćana

Danas je u Centru za kulturu u Pljevljima održana radionica za predstavnike lokalnih institucija i predstavnike RE zajednice na teme: rani/prinudni/ ugovoreni brakovi, nasilje u porodici i prosjačenje na ulicama romske i egipćanske zajednice u Crnoj Gori. Radionica je dio kampanje “Moj život” Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i Evropske unije, koju je osmislila i realizuje je P.R.A. agencija. Radionica u Pljevljima realizovana je se u saradnji sa opštinom Pljevlja, Sekretarijatom za društvene djelatnosti.

Na radionici su učestvovali predstavnici lokalnih institucija iz Pljevalja, Centra za socijalni rad, Policije, Crvenog krsta, Zavoda za zapošljavanje, Doma zdravlja, osnovne škole, kao i Opštine. Između ostalog  analizirali su se protokoli po kojima postupaju lokalne institucije, prije svih policija i centri za socijalni rad. Cilj radionice je bio da svi učesnici, u dijalogu, pronađu efikasnije modele za riješavanje ovih problema.

Radionice su realizovali  saradnici na ovom projektu Fana Delija, Centar za romske inicijative i Slavko Milić, Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja“Defendologija“.

Jedan od ciljeva kampanje je i promocija vrijednosti kulture Roma I Egipćana, a sve sa ciljem što bolje integracije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo.  Zato je nedavno u Podgorici u organizaciji P.R.A. agencija realizovan prvi puta u Crnoj Gori Festival romske kulture.