Počinju radovi na adaptaciji trotoara u šest ulica u gradu

Opština Pljevlja uskoro ulazi u posao adaptacije postojećih trotoara i ivičnjaka u više ulica u gradu: Volođinoj, Boračkoj, ulici Narodne revolucije, Marka Miljanova, Ratnih vojnih invalida, Sutjeskoj, kao i na uređenju razdjelnih ostrva na gradskim saobraćajnicama – u Obilićevoj i ulici Narodne revolucije.

Radove na sječenju asfalta, demontaži postojećih ivičnjaka i ugradnji novih, kao i nabavci i ugradnji asfalta, će izvoditi podgorička firma “Hipering” doo sa podugovaračem “Oliver-ing” doo Budva, čija ponuda je procijenjena kao najpovoljnija i jedina ispravna u otvorenom potrupku javne nabavke koji je Opština Pljevlja ranije sprovela.

Vrijednost radova je 82.644,63 eura sa uračunatim PDV-om, a rok za izvođenje je 25 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Tokom 2019. godine, Opština Pljevlja izdvojila je preko 100.000,00 eura za ove namjene, gdje su izvedeni radovi na zamjeni ivičnjaka i pripremi površina za asfaltiranje trotoara u sedam ulica: Miloša Kneževića,  Rudarskoj, Vojske Jugoslavije, Miloša Tošića, Meše Selimovića, Volođinoj i ulici Zekerijaha Ćinare, kao i na parkinzima iza zgrade SDK i u Skerlićevoj ulici, gdje je ukupno ugrađeno 1218m velikih i 653,30m malih ivičnjaka, a asfaltirano je 2.066,85 m² površina trotoara.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja