Predmet: Poziv za nevladine organizacije za učešće na obuci „Upravljanje projektnim ciklusom“

Opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac i program ReLOaD pozivaju nevladine organizacije sa teritorije ovih opština na obuku pod nazivom „Upravljanje projektnim ciklusom“, koja će se održati po sljedećem rasporedu:

  • 2 – 3. mart 2022. godine, sala Skupštine Opštine Pljevlja, Pljevlja,
  • 7 – 8. mart 2022. godine, Multimedijalna sala (Trg Ljubomira Bakoča, br. 4), Mojkovac,
  • 16 – 17. mart 2022. godine, mala sala JU Centra za kulturu (Trg borca), Kolašin.

Obuke će biti organizovane zasebno za NVO sa teritorije ove tri opštine, ali u slučaju malog broja prijavljenih učesnika za neku od gore pomenutih obuka (u Pljevljima, Kolašinu ili Mojkovcu), organizator će uz konsultacije i saglasnost  sa prijavljenim učesnicima, spojiti obuke, o čemu će prijavljeni učesnici biti blagovremeno obavješteni.

Obuka se održava u sklopu Konkursa nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u okviru projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Klastera Tara – opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac.

Konkurs i relevantnu dokumentaciju za finansiranje projekata NVO možete pronaći na (www.pljevlja.me, www.opstinakolasin.me, www.mojkovac.me). Kao što je Konkursom predviđeno, 25. februara biće održani Info dani na teritoriji svake od opština Klastera (Pljevljima, Kolašinu i Mojkovcu) kada će predstavnicima NVO biti bliže pojašnjena pravila Konkursa, nakon čega će se takođe za sve zainteresovane održati i dvodnevna obuka za Upravljanje projektnim ciklusom. Ova obuka ima za cilj da pomogne zainteresovanim NVO da se što bolje pripreme za pripremu i vođenje projekata kojima bi aplicirali na ReLOaD2 Konkurs Klastera Tara.

Očekuje se da učesnici sa sobom donesu lap-top zbog rada na pripremi projektnih ideja, dok će prijavljenim učesnicima naknadno biti dostavljen nacrt Dnevnog reda i ostale informacije relevantne za obuku.

Na obuci će se raditi na konkretnim projektnim idejama za svaku organizaciju pojedinačno, pa je neophodno da predstavnici NVO dođu sa unaprijed pripremljenim problemom (projektnom idejom), koja je u vezi sa prioritetnim oblastima objavljenim u konkursu, kao i sa podacima o strateškim dokumentima koji su u vezi sa tim problemom (projektnom idejom).

Nakon dvodnevne obuke, za učesnike će biti obezbijeđena mentorska podrška u cilju što bolje pripreme projektnog prijedloga.

Molimo vas da vaše učešće na obuci potvrdite do četvrtka, 24. februara do 10:00 sati, na jednu od sljedećih email adresa:

Napominjemo da je zbog aktuelne epidemiološke situacije sa COVID-19 virusom u Crnoj Gori učešće na obuci ograničeno, te neprijavljenim učesnicima neće  biti omogućeno učešće. Tokom cijelog trajanja obuke učesnici se moraju pridržavati pravila i mjera protiv širenja epidemije koje su na snazi, a prije svega:

  • U prostorijama održavanja obuke biće primjenjene mjere maksimalnog broja učesnika u zatvorenom prostoru, socijalne distance, sredstva za dezinfekciju i nošenja maski;
  • Ostale mjere nadležnih organa koje su na snazi.

Ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije i uvođenja mjera kojim bi održavanje obuka bilo onemogućeno, iste bi bile organizovane putem online platformi.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2{ReLOaD2) zvanično je počeo s realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se realizuje u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana tokom naredne četiri gorine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility uz sufinansiranje UNDPa i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom. 

Opšti cilj ReLOaDa je, kao i u prethodnoj fazi, jačanje partnerstava između lokalnih samouprava icivilnog društva napodručju Zapadnog Balkana širenjem uspješnog mode/a transparentnog projektnog finansiranja nevladinih organizacija. U drugoj fazi realizacije programa intervencija će biti usmjerena i na poboljšanje položiaja mladih na lokalnomnivou, kroz jačanje participativnog razvoja politika mladih i zajedničkog djelovanja sa lokalnim upravama u tom pravcu.

Gore pomenute aktivnosti ReLOaD2 programa u Crnoj Gori realizovaće se u pet klastera opština u Crnoj Gori:

  1. Tara – opštine Mojkovac, Kolašin i Pljevlja,
  2. Coastal Mates – opštine Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat,
  3. Zajedno za sjever – opštine Andrijevica i Berane,
  4. Zajedno Nikšić i Plužine – opštine Nikšić i Plužine,
  5. Središnji region – Glavni grad Podgorica, Prijestonica Cetinje, opština u okviru Glavnog grada Podgorica – Golubovci i Opština Danilovgrad.