Preduzeće „Lokalni putevi“ doo osnaženo za novu mašinu

Preduzeće „Lokalni putevi“ doo od danas je, uz podršku Opštine Pljevlja,  osnaženo novom mašinom – utovarivačem  „Hyndai HL 757 – 9s“ izuzetnih karakteristika, što će, kako su naveli iz preduzeća, značajno unaprijediti kvalitet održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva u Pljevljima.

„Nabavkom ove mašine, vrijednosti 168.190,00 eura, značajno će se povećati dinamika obavljanja poslova iz djelokruga rada preduzeća, tako što će se tokom zimskih mjeseci moći sa sigurnošću uputiti do najudaljenijih mjesnih zajednica na ruralnom području“, istakao je Dragan Jovović, direktor DOO „Lokalni putevi“. On je dodao da će ova mašina u preostalom dijelu godine biti korišćena za utovar, proboj puteva, pripremu materijala za nasipanje, postavljanje cjevastih popusta , kao i za obavljanje poslova za potrebe trećih lica uz nadoknadu, čime bi se stovrili uslovi za bolje poslovanje firme.

Preduzeće „Lokalni putevi“ trenutno raspolaže sa još tri mašine – utovarivača, od kojih čak i najnovija ima odrađenih 16.400 moto časova rada. Za održavanje, popravku i rezervne dijelove kompletne mehanizacije, ovo preduzeće je tokom 2019. godine utrošilo oko 60.000,00 eura.

Kabinet predsjednika Opštine