Prezentacija FLEX programa u Američkom uglu

Predstavnici Američkog savjeta prezentovaće FLEX program (koji u potpunosti finansira Vlada SAD) a koji srednjoškolcima iz Crne Gore upisanim u prvi ili drugi razred srednje škole nudi priliku da besplatno provedu školsku godinu u SAD!

FLEX (Future Leaders Exchange) je jednogodišnji program razmjene u Sjedinjenim Državama namijenjen učenicima prvog i drugog razreda srednje škole, koji u potpunosti finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država/Stejt dipartment. Program sprovodi Američki savjet za međunarodno obrazovanje.

Kandidati za školsku 2020/21. treba da:

o Budu upisanu u poslednji razred osnovne, škole, prvi ili drugi razred srednje škole
o da su rođeni između 15. jula 2002 i 15. jula 2005. godine
o Imaju akademski uspjeh u rasponu dobar-odličan
o Imaju prethodno iskustvo u učenju engleskog jezika
o Nisu maturirali tj. završili srednju školu prije nego što program razmene počne
o Ispunjavaju J-1 vizne/SEVIS uzrasne uslove za srednjoškolske učenike
o Budu državljani Crne Gore ili da su u mogućnosti da dobiju pasoš zemlje u kojoj se prijavljuju

Učenici sa invaliditetom moraju biti upisani u osnovnu ili srednju školu na jesen 2019. godine i moraju biti rođeni između 15. februara 2002. i 15. jula 2005.

Prezentacija FLEX programa održaće se u Američkom uglu 25. septembra sa početkom u 13:30 h.