Продужава се рок за пријаву на Јавни оглас објављен дана 22.09.2023. године, за уговорно ангажовање инструктора и пописивача за спровођење Пописа становништва

На основу члана 16 став 1 тачка 2 Закона о попису становништва, домаћинстава и станова („Сл. лист Црне Горе“, бр.140/22) пописна комисија у јединици локалне самоуправе даје

О Б А В Ј Е Ш Т Е Н Ј Е

Продужава се рок за пријаву на Јавни оглас објављен дана 22.09.2023. године, за уговорно ангажовање инструктора и пописивача за спровођење Пописа становништва, домаћинстава и станова који ће се одржати од 1. – 15. новембра 2023. године,  и сада гласи „закључно са  09. октобром 2023. године.

Сви заинтересовани учесници/це могу се пријавити најкасније до наведеног датума.

Обавјештење се даје због захтјева кандидата за додатним роком у циљу прикупљања потребне документације.

Сви остали услови из Јавног огласа  остају неизмијењени.