Program Javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za mlade 2021

Na osnovu člana 20. Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list RCG -opštinski propisi br.25/05) u t v r đ u j e  s e

PROGRAM
Javne rasprave u postupku donošenja Lokalnog akcionog plana za mlade 2021

  1. Utvrđuje se Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade 2021.
  2. Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade 2021 trajaće od 10.02. 2021. godine  do  26.02.2021. godine.
  3. Nacrt navedenog plana biće dostupan  svakog radnog dana u Građanskom birou Opštine Pljevlja i na web sajtu opštine Pljevlja www.pljevlja.me 
  4. Predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja mogu se podnijeti u pisanoj formi na šalteru Građanskog biroa opštine Pljevlja i na email adresu: emir.pilav@pljevlja.co.me do isteka roka za javnu raspravu.
  5. Centralna javna rasprava održaće se 17.02.2021. godine u zgradi Skupštine opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I br. 48, sa početkom u 12 časova.
  6. Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja će razmotriti dobijene primjedbe, predloge, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od  7 dana od završetka rasprave.

Program održavanja javne rasprave o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za mlade 2021  biće objavljen na Oglasnoj tabli Opštine Pljevlja, na web sajtu Opštine i u jednom terminu RTV Pljevlja.

Lokalni akcioni plan za mlade možete preuzeti OVDJE.

      S poštovanjem,

                                                                                                       S E K R E T A R K A

                                                                                                       Emina Salihović