Projekat energetske efikasnosti individualnih objekata stanovanja Opština Pljevlja će realizovati u saradnji sa UNDP- jem

Danijela Gašparikova, stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, boravila je danas, zajedno sa programskom menadžerkom Aleksandrom Kiković, u radnoj posjeti Opštini Pljevlja. Tom prilikom, u svom Kabinetu ugostio ih je predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović sa saradnicima.

Povod posjete g-đe Gašparikove pljevaljskoj lokalnoj samoupravi bilo je sumiranje rezultata dosadašnje saradnje Opštine Pljevlja i Razvojnog programa Ujedninjenih Nacija, kao i planiranje budućih aktivnosti ove dvije organizacije.

Pozivajući se na ranije potpisani Memorandum o razumijevanju između Opštine Pljevlja i UNDP, kojim su strane izrazile namjeru da sarađuju u oblastima zajedničkogi interesa kroz promovisanje, između ostalog, održivog razvoja sa posebnim naglaskom na unaprijeđenje i realizaciju aktivnosti na polju zelenog i inkluzivnog razvoja, konstatovano je da su ove dvije ogranizacije uspostavile kvalitetnu platformu i mehanizme tokom svih dosadašnjih realizovanih aktivnosti. Otvoren je  širok spektar pitanja u cilju sprovođenja budućih aktivnosti, prije svega u dijelu realizacije mjera energetske efikasnosti koje će Opština Pljevlja, ove godine  i ubuduće sprovoditi u saradnji sa UNDP-jem, u vidu tehničko – kadrovske podrške u kreiranju platforme i metodologije primjene mjera od strane građana.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović je prezentirao završene projekte, kao i planove Opštine za implementaciju projekata iz oblasti sprovođenja mjera smanjenja količine energije odnosno mjera energetske efikasnosti u javnim ojektima, kao i objektima kolektivnog i individualnog stanovanja.

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, g-đa Gašparikova je istakla da je Opština Pljevlja pouzdan partner u realizaciji globalnih ciljeva UNDP-a koji se odnose na mapiranje i adekvatno korišćenje tehnoloških inovacija u cilju razvoja konkretnih rješenja na polju dekarbonizacije, koji će dalje ubrzati investicije i podstaći transformaciju, uz  transparentno i otvoreno učešće građana u procesima.

Na sastanku je konkretizovan partnerski odnos Opštine Pljevlja i UNDP-a u kreiranju i načinu impelementacije realizacije odobrenih 290.000 eura budžetske stavke za primjenu mjera energetske efikasnosti za objekte individualnog sgtanovanja. Kroz ovu saradnju animiraće se i svi potencijalni učesnici u ovoj aktivnosti koji uključuju banke, donatore i državne institucije.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja