RASPISAN DRUGI JAVNI KONKURS ZA 13 STUDENTSKIH STIPENDIJA

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja raspisao je Drugi javni konkurs za dodjelu 13 studentskuh stipendija za školsku 2021/2022 godinu.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti završne godine primijenjenih i akademskih osnovnih studija koji studiraju na prostoru bivše SFRJ, a koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja. Uslov za učešće podrazumijeva da je student/kinja prvi put upisao/la semestar studijske godine, da je tokom svih prethodnih godina studija ostvario/la srednju ocjenu položenih ispita najmanje 9, kao i da je nezaposlen/a.

Konkurs će trajati trideset dana, zaključno sa 17. martom 2022. godine u 15.00 časova.

Opština će stipendirati po jednog studenta sa različitih fakulteta koji imaju najvišu srednju ocjenu tokom studija na tom fakultetu.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09.00 do 14.00 časova na telefon 069-309-340 ili putem e-maila sanja.djondovic@pljevlja.co.me.

Tekst Konkursa i prijavni obrazac dostupni su na Zvaničnoj stranici Opštine Pljevlja.

Sekretarijat za društvene djelatnosti opštine Pljevlja