Razmjena iskustava u cilju smanjenja zagađenja vazduha u Pljevljima i Bijelom Polju

Na inicijativu predsjednika Opštine Bijelo Polje Petra Smolovića, predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović sa saradnicima boravio je na radnom sastanku ovoj susjednoj opštini, a povod održavanja sastanka bilo je rješavanje problema prekomjernog zagađenja vazduha. Sastanku je pored predsjednika jedne i druge opštine, prisustvovala i predstavnica Ministarstva održivog razvoja i turizma Ivana Vojinović.

Sastanak je imao za cilj i razmjenu iskustva dobre prakse koju Opština Pljevlja uspješno sprovodi već 5 godina, a koja se tiče mjera zamjene korišćenja uglja kao osnovnog energenta kojim se većina domaćinstava u Pljevljima grije – peletom kao ekološki prihvatljivim energentom.

Predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović kazao je da se za pet godina, koliko Opština uspješno sporvodi mjere, u Pljevljima smanjio broj dana u godini kada zagađenje prelazi gornju granicu.

“Ono što smo mi primjenjivanjem ovih mjera uspjeli je da smo broj dana sa prekoračenjem dozvoljenih koncentracija PM 10 čestitica sa 184 dana u 2014. godini smanjili na 129 dana u prošloj godini. Na početku smo imali 280 domaćinstava koja su koristila pelet, a u prošloj godini taj broj je uvećan na 660” – kazao je , predsjednik Golubović. On je podsjetio da je Rudnik uglja domaćinstvima i ustanovama u Pljevljima na godišnjem nivou prodavao 25.000 tona uglja dok je u prošloj godini to smanjeno na 8.000 tona, što je značajno smanjenje.

Predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović istakao je da je potrebno imati na umu mikroklimu i geografski položaj grada, kada se govori o aero-zagađenju. On je uputio prijedlog Vladi Crne Gore da po uzoru na Opštinu Pljevlja bjelopoljska opština radi na davanju podsticajnih mjera građanima za obezbjeđivanje veće energetske efikasnosti za prelazak na čistija goriva.

“Veoma je važno istači da smo ovaj problem postavili na najviši nivo agende i da ćemo u narednom periodu na kratkoročnom i dugoročnom planu sprovoditi mjere prevencije kako bi riješili problem zagađenja” – kazao je predsjednik Opštine Bijelo Polje Petar Smolović.

Sastanku je prisustvovala Ivana Vojinović iz Ministarstva održivog razvoja i turizma, koja je kazala da problem nije prisutan samo na sjeveru, već i u Podgorici i drugim opštinama.

“Sprovođenje mjera energetske efikasnosti jedna je od značajnih za rješavanje ovog problema, ali smatram da uporedo sa tim treba rješavati probleme sa komunalnom higijenom i automobilima, koji takođe značajno doprinose povećanje zagađenja vazduha” – saopštila je Vojinović.

Na stastanku je zaključeno i da se problem zagađenja vazduha u Bijelom Polju može trajno riješiti realizacijom projekta toplifikacije grada.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja