S E K T O R S K A A N A L I Z A za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Tara“ – Pljevlja, Mojkovac i Kolašin

S E K T O R S K U A N A L I Z U za utvrđivanje prioritetnih oblasti od javnog interesa u kojima će se pružiti finansijska podrška za realizaciju projekata nevladinih organizacija iz budžeta ReLOaD 2 projekta u 2023. godini u okviru klastera „Tara“ – Pljevlja, Mojkovac i Kolašin možete pogledati OVDJE.