Saopštenje o vodi za piće

Na osnovu rezultata analiza voda gradskih vodovoda u Pljevljima dostavljenih dana 25.03.2020 godine i stepena mutnoće od 24.03.2020 godine saopštavamo :

Voda sa vodovoda „Jugoštica „i „Breznica“ higijenski ispravna i može se koristiti za piće

Voda sa vodovoda „Pliješ“ bakteriološki ispravna ali mutnoća prelazi zakonom dozvoljene granice te NIJE ZA PIĆE.

Doo „Vodovod“
Direktor, Čedo Gospić