Sažetak izvještaja o realizaciji mjera iz Plana kvaliteta vazduha za Opštinu Pljevlja i pregled mjera iz ažuriranog plana za period 2018-2021

Sažetak izvještaja o realizaciji mjera iz Plana kvaliteta vazduha za Opštinu Pljevlja i pregled mjera iz ažuriranog plana za period 2018-2021 možete poglerdati ovdje.