Servis gerontodomaćica u Pljevljima uredno funkcioniše

Briga o starijim osobama, kao prioritetna oblast djelovanja sistema zdravstvene i socijalne zaštite pod posebnom je pažnjom u periodu kada je na snazi Naredba za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, imajući u vidu činjenicu da su starije osobe trenutno prepoznate kao jedna od najranjivijih kategorija društva.

U okviru geronto-programa Opštine Pljevlja, 12 gerontodomaćica u periodu poštovanja mjera i preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, redovno obilazi korisnike – 80 lica starijih od 65 godina i svojim predanim radom olakšavaju im svakodnevne aktivnosti.

Servis gerontodomaćica prilagođen je novonastalim uslovima, te se za vrijeme trajanja privremenih mjera poštuje preporuka što kraćeg zadržavanja kod korisnika, obavljanja hitnih poslova i poštovanja preventivnih mjera, s tim da je svim korisnicima pojašnjeno zašto dolazi do izmjena u radu.

Obzirom da su korisnici ove usluge većinom osobe koje se slabo kreću van kuće, što je i očekivano uslijed straha od pojave virusa u našem gradu, pljevaljske gerontodomaćice na raspolaganju su za obavljanje nabavke tj. dostavljanje hrane i lijekova registrovanim korisnicima geronto programa, pridržavajući se opštih preventivnih mjera prilikom obavljanja navedenih aktivnosti.

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja