Skupština opštine Pljevlja usvojila Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine

Na XV sjednici Skupštine opštine Pljevlja, održanoj juče, odbornici lokalnog parlamenta usvojili su Odluku o visini i načinu plaćanja naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine opštine Pljevlja.

Naknada za pravna lica – obveznike plaćanja, utvrđena je u iznosu od 1,7 odsto ostvarenog prihoda na godišnjem nivou od prodaje sirovine, poluproizvoda i proizvoda.

Prihodi budžeta Opštine Pljevljana osnovu ove naknade iznosiće od 2,5 do 3 miliona eura na godišnjem nivou, što predstavlja značajan izvor finansiranja koji će se koristiti namjenski za sanaciju posledica eksploatacije prirodnih resursa i ostalih vidova devastacije, ali i za dalje unapređivanje i zaštitu životne sredine.

“Ova sjednica predstavlja krunu mukotrpnog rada vezano za ono što opštini Pljevlja pripada tri decenije. Pitanje zaštite životne sredine u opštini aktuelno je od početka rada Termoelektrane, odnosno prije toga rada cementare i rada Rudnika uglja Pljevlja i Rudnika olova i cinka. Od tada je borba svih nas, koji smo na raznim funkcijama zadnjih 30 godina, da nađemo način kako da minimiziramo devastaciju životne sredine i naše uslove života prilagodimo onim uslovima kakve imaju industrijom opterećene životne sredine” -kazao je predsjednik opštine Igor Golubović. On je istakao da će Pljevlja u narednih tri do pet godina biti mjesto velike ekološke akcije u Crnoj Gori.

Donošenjem ove Odluke, u saradnji sa Vladom Crne Gore i značajnom podrškom premijera Markovića, Opština Pljevlja je pokazala i dokazala kako treba odgovorno raditi na rješavanju dugoričnih problema.

U skladu sa usvojenom Odlukom, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaćaće Rudnik uglja, Elektroprivreda (TE Pljevlja) i Gradir Montenegro, koji crpe najviše prirodnih resursa naše opštine. Posebno je važno da su obveznici plaćanja naknade veliki privredni sistemi, čime se vodilo računa da se zaštite mala i srednja preduzeća.

Ova Odluka je zasnovana na normi Zakona o životnoj sredini odnosno člana 79. koji je dao mogućnost lokalnim samoupravama da, uz prethodnu saglasnost Vlade, mogu propisati naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, u zavisnosti od svojih potreba i specifičnih uslova. Sama specifičnost naše sredine su otpadne materije koje su nastale kao posledica proizvodnje električne energije, eksploatacije uglja i rude cinka i olova, a koje izazivaju ili mogu izazivati povećanu zagađenost vazduha i površinskih i podzemnih voda, kao i degradaciju i zagađenost zemljišta, nagomilavanje industrijskog i opasnog otpada, pogoršavanje zdravlja stanovništva, uništavanje flore i faune.

U protekle dvije godine lokalna vlast je prije svega odgovorno u saradnji sa vladinim institucijama razmatrala adekvatan modalitet ove naknade kako bi on bio prilagođen specifičnostima i prirodi zagađenja ove lokalne sredine, ali i primjeren ekonomskoj snazi privrednih subjekata na koje se odnosi.

Usvajanjem ove Odluke poslala se nedvosmislena i jasna poruka da je opredeljenje ove lokalne vlasti održiv razvoj koji znači odgovoran odnos prema životnoj sredini i valorizaciji prirodnih resursa u skladu sa najvišim ekološkim standardima.

Kroz implementaciju usvojene odluke budžet Opštine Pljevlja će biti snažniji za 2,5 do 3 miliona eura godišnje sredstava koji će se u skladu sa zakonom i odlukom trošiti isključivo na realizaciju projekata iz oblasti životne sredine.

Kabinet predsjednika