Specijalni dron za Službu zaštite i spašavanja

Danas je na gradskom Trgu „13. jul“ izvršena primopredaja donacije Službi zaštite i spašavanja opštine Pljevlja od strane NVO „Legalis“ iz Pljevalja. Službi je, u okviru  aktivnosti na projektu „Misli preventivno, djeluj spremno“, uručen specijalni dron sa pretećom opremom, vrijedan oko 2.400 eura.

Prema riječima pripadnika Službe zaštite i spašavanja, dron je nezamjenjivo sredstvo za potrebe izviđanja i pretrage terena u uslovima loše vidljivosti, koje se može podići na odgovarajuću visinu kako bi se prikupili potrebni podaci o pravcima širenja požara, ugroženosti života i materijalnih dobara.

Prema riječima Gorana Čavića, komandira Službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja, donacija koju je NVO „Legalis“ usmjerila, od velike je koristi Službi.

„Služba zaštite imala je u planu nabavku ovakve opreme, a sada se ispostavilo da su se ciljevi ovog projekta i naše potrebe poklopili. Uređaj koji nam je obezbijedila NVO „Legalis“  je odličnih tehničkih karaktetristika i pruža nam odlične mogućnosti u smislu izviđanja terena. Na ovakav način  značajno ćemo skratiti vrijeme obilaska terena, a samim tim doprinijeti efikasnosti u skraćenju vremena za intervenciju. Pored požara, ovaj dron će nam pomoći oko pretrage terena u situacijama potrage za izgubljenim licima“, istakao je Čavić uz uvjerenje sa će se pomoću ove donacije poboljšati operativne sposobnosti Službe zaštite i spašavanja a samim tim i bezbjedost građana naše opštine i Crne Gore. 

Miloš Ostojić, direktor NVO „Legalis“ izrazio je zadovoljstvo što će specijalni dron biti korišten u prave svrhe. On je istakao da da će se aktivnosti projekta „Misli preventivno, djeluj spremno“ koji realizuje ova organizacija nastaviti kroz raspodjelu 60 protivpožarnih aparata stambenim ulazima u opštini Pljevlja.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja