Sprovode se aktivnosti na ukljanjanju privremenih objekata na teritoriji Opštine Pljevlja

Kraj 2019. godine obilježile su aktivnosti Opštine Pljevlja na rješavanju problematike privođenja namjeni javnih površina na teritoriji grada kroz ukljanjanje privremenih objekata.

Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Pljevlja do kraja maja ove godine izvršio je uklanjanje 24 od ukupno 65 privremenh objekata za koje, prema podacima Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Pljevlja, vlasnici nisu produžili ugovor o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i ugovor o zakupu zemljišta, ili za objekte koji se nalaze na lokaciji privođenja namjeni građevinskog zemljišta.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za inspekcijske poslove Opštine Pljevlja, za 12 privremenih objekata ugovori su produženi zbog izmirenja obaveza vlasnika, za pet objekata trenutno je zakazano izvršenje, kod 14 objekata postupak je u toku. Za tri objekta pokrenut je postupak kod Upravnog suda, a za jedan objekat postupak je obustavljen jer je za isti podnijet zahtjev za legalizaciju.

Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Pljevlja, u saradnji sa Sekretarijatom za uređenje prostora i u budućem periodu nastaviće sa aktivnostima ove vrste, sve u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata kao i važećom Odlukom o privremenim objektima, koja će biti na snazi do donošenja Programa privremenih objekata za teritoriju opštine Pljevlja čija izrada je u fazi pripreme, sve sa ciljem privođenja namjeni javnih površina.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja