Treći Javni poziv za obrađivavače vune, zanatlije, umjetnike i polaznike obuke

Pojašnjenje projekta

Opština Pljevlja sprovodi projekat “VUNA” (Wool as Outstanding Opportunity for Leverage) u okviru INTERREG VB Jadransko-jonski Program 2014-2020. Ovaj projekat, kojim rukovodi Tehnološki Park Pordenone SCPA, sprovodi se u šest Jadransko-jonskih država: Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Grčkoj. Iako je vuna duboko ukorijenjena u našem kulturnom nasleđu, danas se rijetko prerađuje, a tržišni potencijal proizvoda od vune je potcijenjen.

Ciljevi

Opšti cilj projekta “VUNA” je da se valorizuje vuna kao bitan prirodni resurs i da se zaštiti kulturno nasleđe ručno pravljenih proizvoda od vune. Da bi se povećala atraktivnost rukotvorina od vune, potrebni su treninzi, razmjena dobrih praksi i izgradnja kapaciteta za lokalne umjetnike i zanatlije. Kombinacija tradicionalnog znanja i modernog dizajna omogućiće tradicionalnim proizvodima od vune da dobiju veću atraktivnost.

Ukupno će biti organizovano najmanje 7 treninga u na području Pljevalja do kraja 2022. godine.

Cilj ovog javnog poziva je:

– da se identifikuju treneri kojima će biti povjereno da sprovode treninge;

– da se identifikuju polaznici koji će imati koristi od besplatnih treninga za stvaranje ručno izrađenih proizvoda od vune.

Svi treneri i polaznici biće pozvani da postanu članovi međuregionalne jadransko-jonske mreže WOOL, stičući međunarodnu izloženost i mogućnosti za profesionalnu razmjenu između umjetnika i zanatlija u svim WOOL regijama.

Prihvatljivi kandidati

– iskusne zanatlije i dizajneri (fizička i pravna lica) koji izrađuju ručno pravljene proizvode od vune, zainteresovani za izvođenje treninga na temu ručno rađenih proizvoda od vune za druge zanatlije;

 – pravna lica (mala i srednja preduzeća, udruženja, nevladine organizacije) koja rade ili su zainteresovana za obuku i uvođenje ručno izrađenih proizvoda od vune;

-obrađivači vune,

 – pojedinci zainteresovani za stvaranje ručno izrađenih proizvoda od vune.

Svi prihvatljivi kandidati se pozivaju da pošalju pismo zainteresovanosti, navodeći:

-kontakt podatke,

-iskustvo u ručnoj izradi i obradi proizvoda od vune i

-motivaciju za učešće na WOOL treninzima kao treneri i/ili polaznici.

Pisma zainteresovanosti treba poslati:

elektronski na sledeću e-mail adresu: natasa.markovic@pljevlja.co.me sa naznakom: ,,VUNA otvoreni poziv za umjetnike“ ( „WOOL Open Call for Artisans“)

ili poštom na adresu Opština Pljevlja, Ulica kralja Petra br.48, 84210 Pljevljasa naznakom: ,,VUNA otvoren poziv za umjetnike“ (WOOL Open Call for Artisans“)

Takođe, prijave za učešće na obukama mogu se podnijeti u kancelariji Službe menadžera Opštine – Sportski centar ”ADA” , ili putem telefona 067/546-060.

Sa odabranim kandidatima obaviće se individualni intervju.

Rok za prijavu

Ovaj poziv je otvoren sve dok ima upražnjenih mjesta za trenere i polaznike, ali najkasnije do 03.06.2022.