U toku javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Pljevlja

Pozivaju se građani, pravna i fizička lica, nevladine organizacije i drugi zainteresovani subjekti da svojim učešćem doprinesu kvalitetnijoj izradi Lokalnog plana zaštite životne sredine opštine Pljevlja za period 2022-2026.

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog plana počela je 10. maja i trajaće do 30. maja.

Centralna javna rapsrava održaće se 25. maja 2022. godine (srijeda), u zgradi Skupštine opštine Pljevlja sa početkom u 11.00 časova.

Nacrt Lokalnog akcionog plana dostupan je na Zvaničnoj stranici Opštine Pljevlja.