U toku rekultivacija deponije na Maljevcu – Pljevlja dobijaju park od 60 hektara i preko 45 hiljada sadnica

Projekat fazne rekultivacije deponije pepela i šljake na Maljevcu vrijednosti oko 20 miliona eura uveliko se sprovodi i dio je investicionog plana EPCG da do 2023. godine za radove koji se odnose na sanaciju i modernizaciju dijela termoenergetskog kompleksa u Pljevljima izdvoji preko 60 miliona eura.

„Nakon zavšetka projekta i rekultivacije deponije „Maljevac“, Pljevlja će na raspolaganje dobiti uređeni park površine preko 600 hiljada metara kvadratnih, sa preko 45 hiljada sadnica javora, crnog bora i ruje, po najsavremenijim standardima struke, a prvi dio parka biće završen na ljeto ove godine. Biće izgrađena i biciklistička i trim staza, postavljen parkovski mobilijar, klupe za odmor i dr., i sve ostalo što sadrže savremeno uređeni parkovi“, stoji u saopštenju.

Kako se navodi u saopštenju za javnost Elektroprivrede Crne Gore, investicioni plan sprovodi se, uprkos trenutno složenoj epidemiološkoj situaciji, planiranom dinamikom, uz poštovanje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela o primjeni zaštitnih mjera od korona virusa, pa se ne očekuju značajnija pomjeranja zacrtanih rokova.

 Dio aktivnosti iz projekta sprovode se iz kredita Svjetske banke, a nakon završetka projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane stvoriće se uslovi za tzv. inertizaciju otpada i otpočinjanje aktivnosti u vezi sa konačnim zatvaranjem deponije.

Trenutno se izvode radovi na rekultivaciji kasete II, dok se radovi na kaseti III, na čiju sanaciju će biti uloženo oko 2,7 miliona eura privode kraju i trebalo bi da budu završeni do kraja ljeta. Završetnom radova na rekultivaciji ove kasete, stvoriće se uslovi za prestanak odlaganja na postojećoj kaseti I, nakon čega će se pristupiti tzv. procesu konzerviranja navedene kasete, što se odnosi na presvlačenje zaštitnim slojem gline kako usljed potencijalno jakih vjetrova ne bi dolazilo do podizanja prašine i negativnih uticaja na životnu sredinu.

Izvor: https://www.epcg.com/