UČESTVUJTE U KREIRANJU KAPITALNOG BUDŽETA OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2022. GODINU

UČESTVUJTE U KREIRANJU KAPITALNOG BUDŽETA OPŠTINE PLJEVLJA ZA 2022. GODINU

U cilju sastavljanja i donošenja što kvalitetnijeg lokalnog kapitalnog budžeta za 2022. godinu, Opština Pljevlja je pokrenula web aplikaciju putem koje svi građani mogu da kandiduju projekte za realizaciju u narednoj budžetskoj godini.

Cilj je da se, usled pandemije koronavirusa, smanji direktna interakcija i dolazak u prostorije lokalne uprave, a sa druge strane, da mogućnost svakom građaninu da iznese svoje prijedloge i sugestije.

Na ovaj način, građani Pljevalja uključuju se, još aktivnije, u proces donošenja odluka, a rad organa lokalne uprave postaje javniji i otvoreniji za sve građanske inicijative. Takođe, lokalna uprava dobija bolji uvid u potrebe stanovništva, kako gradskog tako i ruralnog područja, i time olakšava kreiranje kapitalnog dijela budžeta za 2022. godinu.

Aplikacija je jednostavna za korišćenje i putem nje će građani moći da upišu svoje prijedloge, navedu tačnu adresu i kažu šta smatraju da je važno da se uradi u dijelu infrastrukturnih ulaganja u narednoj godini, u određenoj mjesnoj zajednici.

Građani svoje prijedloge mogu dostavljati do 15. novembra 2022. godine, nakon čega će resorni Sekretarijati razmatrati opravdanost svih prijedloga i sugestija, i u komunikaciji sa Mjesnim zajednicima, prihvatiti najbolje.

Svi građani aplikaciji mogu pristupiti na sledećem linku:

https://surveyheart.com/form/6165846bf62b3b7eb07f08c4#form/0

Kabinet predsjednika