Uprava javnih radova donijela odluku o gradnji vrtića u naselju Guke

Uprava javnih radova donijela je odluku o dodjeli ugovora konzorcijumu koji će graditi vrtić u pljevljskom naselju Guke, vrijedan blizu 1,05 miliona eura, u okviru kreditnog aranžmana Vlade Crne Gore sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB), sa ciljem da proširi kapacitete i unaprijedi uslove boravka djece i zaposlenih u predškolskim ustanovama. 

Obdanište će udruženo graditi “Tehnogradnja” Pljevlja, “Unipred” Bijelo Polje i podgorička preduzeća “Cema”, “Ding” i “Liming project”, a rok izvođenja je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Novi objekat će na oko 500 metara kvadratnih sadržati radne sobe, prostorije za trijažu, preventivnu zdravstvenu zaštitu, kancelarije, a predviđen je za smještaj oko 70-ro djece. 

U njemu će biti organizovana i centralna kuhinja, po najnovijim standardima, kapaciteta dovoljnog za pripremu hrane za 400 djece, koja će zadovoljiti potrebe na nivou kompletne JU „Eko bajka” u Pljevljima.

Zahvaljujući saradnji sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope, u protekle tri godine otvoreni su novi vrtići u Zagoriču, na Starom aerodromu i u Tuzima. U toku je priprema tehničke dokumentacije za gradnju obdaništa u Ulcinju i Baru.

Odluku o dodjeli ugovora možete pogledati ovdje:

http://www.djr.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=406297&rType=2

Izvor: http://www.djr.gov.me