Uskoro još jedna zgrada u centru grada dobija novi izgled

Direkcija za izgradnju i razvoj Opštine Pljevlja objavila je na portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za  izvođenje radova na adaptaciji fasade zgrade u Ulici kralja Petra I br. 45 u cilju implementacije mjera energetske efikasnosti objekata.

Procijenjena vrijednost radova, koji obuhvataju radove na fasadama i na pokrivanju krovova i farbanju krovnih pokrova,  iznosi 90.000,00 € sa uračunatim PDV-om.

Zainsteresovani ponuđači ponude mogu predati  radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 29.07.2020. godine do 11:00 sati. Istog dana će se i održati javno otvaranje ponuda u 11.30h, na kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica.

Rok izvršenja ugovora je 120 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora.

U skladu sa članom 90. Zakona o javnim nabakama, Naručilac se opredijelio za skraćeni rok podnošenja ponuda u otvorenom postupku od 22 dana od dana objavljivanja tenderske dokumentacije iz razloga što se kasnilo sa objavljivanjem tendera zbog vanrednih okolnosti izazvanih korona virusom.  Zbog dugog roka izvođenja radova od 120 dana, neophodno je što prije početi sa radovima kako bi posao bio završen u toku ove građevinske sezone (prije nastupanja zimskog perioda) i postigao cilj – energetske efikasnosti objekta.

Programom energetske efikasnosti, kojim je Vlada Crne Gore za sanaciju fasada i fasadnih otvora na zgradama koje se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj ulici Opštini Pljevlja opredijelila oko pola miliona eura, do sad, je novi izgled dobila zgrada SDK-a, Fonda PIO i zgrada strare apoteke u centru grada.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja