Uskoro početak radova na Omladinskog ulici, izvođač – DOO “Ving”

Nakon sprovedenog postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Omladinske ulice u Pljevljima, izabran je i jedini ponuđač “VING” DOO Pljevlja sa podizvođačem/podugovaračem „Geo Max Group“ d.o.o. Podgorica (sa procentualnim učešćem 1.32%), čija ponuda je bila ispravna, a ujedno i jedina pristigla.

Ponuđena cijena iznosi 109.328,56 eura sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Opština Pljevlja ranije je raspisala tender za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju Omladinske ulice, a tenderskom dokumentacijom predviđena je realizacija radova na: kompletnoj rekonstrukciji dijela saobraćajnice u dužini od 150 metara, trotoara sa obje strane širine 1.5 metra, kompletnoj atmosferskoj kanalizaciji, novoj kablovskoj kanalizaciji za nisko-naponskoj mreži i novoj javnoj rasvjeti, a ukupna procijenjena vrijednost iznosila je 110.000,00 eura sa PDV-om.

Kabinet predsjednika Opštine Pljevlja